آگهی فروش شرایطی ب مدت محدود

[✅ #گروه_صنعتی_چمنی باتوجه به رعایت حال #کشاورزان عزیز و درخواست مکرردوستان در نظر دارد تعداد محدودی از گندمکار

(ردیفکار) خودرابصورت شرایطی واگذارنماید . ♦️این طرح ازتاریخ ۹۸/۶/۲۴ ب مدت پانزده روزقابل اجراست . 🔷 

#کشاورزان و عزیزانی که قصد خرید گندمکار را دارنداین فرصت را ازدست ندهند. 💥
اطلاعات بیشتر
: 📱 ۰۹۱۱۱۷۶۷۳۲۰ 📱 ۰۹۳۳۷۲۹۱۳۰۸
مارادر شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
آیدی تلگرام ؛ @chamani_group اینستاگرام : http://Instagram.com/chamanigroup و کانال تلگرام ما👇👇 🦅 @chamanigroup 🌾

تاثیرات کودهای اسید آمینه بر روی درختان پسته و افزایش محصول

⭕️ تاثیرات کودهای اسید آمینه بر روی درختان پسته و افزایش محصول پروتئین واژه ای بسیار آشناست و هرگاه که نام آن را می شنویم ناخود آگاه به یاد گوشت می افتیم این در حالی است که تمامی موجودات زنده و مخصوصا گیاهان دارای ساختارهای پروتئینی هستند و می توان گفت پروتئین مهمترین ترکیب سلولی در سلولهای گیاهی است.

اسید های آمینه پروتئین ها را می سازند گیاه با کمک نور فتونستز می کند با فتوسنتز آب و مواد غذایی در طی واکنش های بسیار شگرف و پیچیده تبدیل به اسید آمینه می شوند و در نهایت با پیوستن اسید آمینه ها به هم پروتوئین به وجود می آید.

با آزمایش های مختلف ثابت شده است که میزان بازدهی و باردهی درختان و گیاهان رابطه مستقیم با میزان و کیفیت اسید آمینه موجود در گیاه دارد،به طور خلاصه باید بگوییم افزایش کمیت و کیفیت اسید آمینه در گیاه منجر به:

🔸 افزایش کیفیت و کمیت محصول 🔸 افزایش جوانه‌ های رویشی و زایشی 🔸 بزرگ شدن سایز محصول (میوه)

🔸 افزایش مقاومت گیاه به خشکی،سرما،کم آبی،شوری و …

🔸 بهبود تعریق و تنفس گیاه 🔸 تقویت سیستم ریشه زنی گیاه

🔸 افزایش سایز و ضخامت برگ ها و در نتیجه کاهش خسارت آفات مکنده مانند پسیل

🔺 همچنین اسید آمینه ها در خاک فوائد زیر را دارند:

* افزایش فعالیت میکروارگانیسم های مفید در خاک

* کلات کردن عناصرریزمغذی (بسیاری از شرکت های تولید کننده کودهای ریز مغذی از اسید آمینه برای کلات کردن استفاده می کنند)

* کمک به افزایش جذب سایر کودها حتی کودهای شیمیایی

*آزاد سازی عناصر راکد در خاک

🔸 محلول پاشی درخت پسته با اسیدهای آمینه تاثیر زیادی در افزایش عملکرد درخت خواد داشت، برای محلول پاشی اسید آمینه بر روی درخت پسته بهتر است اسید آمینه را با دوز نیم تا ۲۵۰ سی سی در هزار در تمامی محلول پاشی های تغذیه ای خود داشته باشید.

🔺 توصیه دیگر این است که اسید آمینه را در سه مرحله برای درخت پسته محلول پاشی کنید:

🔸 بعد از ارزنی شدن دانه ها

🔸 در مرحله رشد جنین و پر شدن مغز همراه با پتاسیم

🔸 بعد از برداشت پسته

🔺 نکته مهم: استفاده زیاد از اسید آمینه در ابتدای فصل منجر به افزایش رشد رویشی و ریختن گره های (جوانه ها) زایشی خواهد شد.

ماراد رشبکه های اجتماعی دنبال کنید.

 ♦️آیدی تلگرام ؛

@chamani_group

♦️اینستاگرام :

http://Instagram.com/chamanigroup

♦️کانال تلگرام :

  @chamanigroup🌾

⭕️بهترین روش کوددهی گندم

مدیریت صحیح در مصرف کوددهی زراعت گندم درارتباط با برنامه بهینه سازی مصرف کودها، اقدامات متعددی از قبیل ایجاد تعادل بین مقادیر مصرف انواع کودهای اصلی (ازته، فسفاته و پتاسه) از طریق تغییر نحوه مصرف کودهای ازته، کاهش مصرف کودهای فسفاته و افزایش مصرف کودهای پتاسه براساس نتایج تحقیقاتی صورت گرفته است.

باید در نظر داشت که برای تولید ۳ تن دانه و ۳/۵ تن کاه کلش گندم درهرهکتار از مزرعه باید حداقل۸۰کیلوگرم در هکتار کود ازته، ۲۰ کیلوگرم در هکتار کود فسفره و ۴۵ کیلوگرم در هکتار کود پتاسه برای مزرعه استفاده کرد.

نکته مهم در کوددهی گندم : باید از مصرف غیر ضروری کود در مرحله ای از رشد رویشی که منجر به خوابیدگی گیاه (ورس) و در نتیجه کاهش عملکرد می شود اجتناب ورزید.

بدیهی است مقدار مصرف هر عنصر بستگی به حد بحرانی آن در خاک دارد. با آزمون خاک قبل از کشت مشخص خواهد شد که چه عناصری برای رشد کافی گندم در طول فصل زراعی مورد نیاز خواهد بود.

یکی از روش های دیگر تعیین مقدار عناصر ضرورری خاک ، شناخت علایم کمبود عناصر غذایی است. گندم نیز همانند سایر محصولات زراعی علایم خاصی از کمبود را از خود بروز میدهد.

✅کود ازت و میزان مصرف آن بطور کلی گندم در مراحل جوانه زنی ، پنجه دهی ، ساقه دهی و گلدهی (ظهور خوشه و دانه) به ازت نیاز دارد . لیکن بیشترین نیاز گندم به ازت در مراحل پنجه زنی و ظهورخوشه و دانه است. افزایش عملکرد و پروتئین دانه به مدیریت صحیح مصرف کود ازته بستگی دارد.

اگر کود ازته قبل از خوشه دهی جذب گیاه شود بیشتر محصول را افزایش می دهد و اگر بعد از خوشه دهی جذب گیاه شود بیشتر درصد پروتئین و در واقع کیفیت محصول را افزایش می دهد

. بررسی های جهانی نشان داده است که تقسیم بندی مصرف کود ازته به طور معنی داری میزان پروتئین دانه را افزایش می دهد.

مصرف کود ازته در بهار(مراحل ساقه دهی و خوشه دهی) برابر با میزان مصرف آن در پاییز هنگام کاشت، علاوه بر افزایش عملکرد دانه، به علت وجود نیتروژن کافی و قابل جذب در زمین باعث افزایش پروتئین دانه نیز می شود در خاکهای با بافت ریز (سنگین) می توان یک سوم نیتروژن در مرحله کشت، یک سوم در مرحله پنجه زنی و یک سوم در مرحله ساقه دهی مصرف کرد.

در خاکهای با بافت شنی و درشت (سبک) بهتراست نیتروژن در چهارمرحله قبل از کشت، پنجه زنی، تشکیل ساقه و خوشه دهی مصرف شود.

✅فسفر کلیه گیاهان مبتلا کمبود فسفر به رنگ سبز تیره تغییر یافته و نقاط رنگارنگ به صورت تیره و روشن در مسن ترین برگ ها ظاهر می شوند.

علائم اختصاصی در برگ های مسن دیده شده، کلروز (رنگ پریدگی ) از نوک برگ پیر شروع شده و به طرف قاعده برگ گسترش می یابد. براساس آزمون خاک حد بحرانی فسفر برای زراعت گندم ۱۵ میلی گرم در کیلو گرم خاک می باشد .

بررسی های جهانی نشان داده است که تقسیم بندی مصرف کود ازته به طور معنی داری میزان پروتئین دانه را افزایش می دهد.

مصرف کود ازته در بهار(مراحل ساقه دهی و خوشه دهی) برابر با میزان مصرف آن در پاییز هنگام کاشت، علاوه بر افزایش عملکرد دانه، به علت وجود نیتروژن کافی و قابل جذب در زمین باعث افزایش پروتئین دانه نیز می شود در خاکهای با بافت ریز (سنگین) می توان یک سوم نیتروژن در مرحله کشت، یک سوم در مرحله پنجه زنی و یک سوم در مرحله ساقه دهی مصرف کرد.

در خاکهای با بافت شنی و درشت (سبک) بهتراست نیتروژن در چهارمرحله قبل از کشت، پنجه زنی، تشکیل ساقه و خوشه دهی مصرف شود.

✅فسفر کلیه گیاهان مبتلا کمبود فسفر به رنگ سبز تیره تغییر یافته و نقاط رنگارنگ به صورت تیره و روشن در مسن ترین برگ ها ظاهر می شوند.

علائم اختصاصی در برگ های مسن دیده شده، کلروز (رنگ پریدگی ) از نوک برگ پیر شروع شده و به طرف قاعده برگ گسترش می یابد. براساس آزمون خاک حد بحرانی فسفر برای زراعت گندم ۱۵ میلی گرم در کیلو گرم خاک می باشد .

تمام کودهای فسفره بایستی قبل از کاشت گندم مصرف گردند و بهتر است با بذر کار در زیر بذر به فاصله ۵ تا ۱۰ سانتیمتر قرار گیرند یا به صورت نواری در کنار بذر زیر خاک نمود در غیر این صورت می توان آن را با دیسک به روش دستپاش در عمق خاک قرار داد.

فسفر به صورت کودهای سوپر فسفات تریپل وفسفات آمونیوم مورد استفاده قرار می گیرد.

اگر مقدار فسفر خاک کم باشد مقدار دو کیسه ۵۰ کیلوگرمی کود سوپرفسفات تریپل در هکتار کافی است.

اگر مقدار فسفر خاک درحد متوسط باشد مقدار۱/۵کیسه ۵۰ کیلوگرمی کود سوپرفسفات تریپل در هکتار کافی است. کود فسفاته را در خاکهای سنگین در ۳ مرحله می توان مصرف نمود.

یک سوم به صورت پایه (خاک کاربرد) ، یک سوم به صورت سرک اول در مرحله پنجه دهی گندم، یک سوم به صورت سرک دوم در مرحله ساقه رفتن و حدودا نزدیکی ظهور خوشه و در خاکهای سبک، یک چهارم به صورت پایه، یک چهارم در حدود پنجه زنی، یک چهارم در مرحله تشکیل ساقه و یک چهارم در مرحله ظهور خوشه مصرف شود.

پتاسیم گندم از مرحله ساقه رفتن به بعد بیشتر از سایر مراحل به پتاسیم نیاز دارد. در این مرحله روزانه ۳/۵ تا ۸ کیلوگرم در هکتار پتاسیم جذب می کند.

علایم اختصاصی کمبود پتاسیم همیشه در برگ های پیر بصورت خال های نکروزه در طول برگ به وجود آمده و سریعا به سمت نوک و حاشیه برگ گسترش می یابد.

گیاهانی که شدیداً مبتلا به کمبود پتاسیم می شوند، ظاهری مشابه گیاهان دچار تنش خشکی را پیدا می کنند. تمام کودهای پتاسه قبل از کشت مصرف و با دیسک زیر خاک قرار می گیرند.

در صورتی که پتاسیم موجود در خاک کافی نباشد و کود پتاسه نیز قبل از کشت مصرف نگردد مصرف سرک کلرید پتاسیم در یک نوبت در مراحل اولیه رشد گندم توصیه می گردد.

حد بحرانی پتاسیم در خاک ۱۵۰ میلی گرم در کیلوگرماست. اگر مقدار پتاسیم خاک کم باشد مقدار ۱/۵ کیسه ۵۰ کیلوگرمی سولفات پتاسیم در هکتار کافی است. اگر مقدار پتاسیم خاک در حد متوسط باشد مقدار یک کیسه ۵۰ کیلوگرمی سولفات پتاسیم درهکتار کافی هست ـ

مارادر شبکه های اجتماعی  دنبال کنید.

♦️آیدی تلگرام ؛

@chamani_group

♦️اینستاگرام :

http://Instagram.com/chamanigroup

♦️کانال تلگرام :

 @chamanigroup🌾

کشت محصولات گلخانه‌ای

 ⭕️وقتی صحبت از پرسودترین محصولات کشاورزی به میان می‌آید، اولین محصولاتی که به ذهن می‌رسند میوه‌های گلخانه‌ای هستند.

این محصولات دردسرهای کشت در فضای آزاد را ندارند و در بازۀ زمانی کوتاه‌مدتی رشد کرده و رسیده می‌شوند؛ در‌نتیجه نسبت به سایر محصولات، بازدهی مناسب‌تری به‌لحاظ هزینه و سرمایه‌ای که مصرف می‌‌کنید، دارند.

خوشبختانه محصولات گلخانه‌ای طیف بسیار وسیعی دارند و می‌توان در بین این محصولات به خیار سبز، گوجه‌فرنگی، بادمجان، گوجۀ زینتی، فلفل دلمه، مرزنجوشو بامیه اشاره کرد.

محصولات گلخانه‌ای در کنار بازار داخلی مناسب، بازار خارجی خوبی نیز دارند و در این صورت که محصولی که تولید می‌کنید کیفیتی مناسب داشته باشد، می‌توانید حتی روی صادر‌کردن آن نیز حساب باز کنید.

تمامی این موارد دست به دست هم داده‌اند تا محصولات گلخانه‌ای به‌عنوان یکی از پرسودترین محصولات کشاورزی به حساب بیایند

✅پرورش سبزیجات ایرانی‌ها علاقه زیادی به میل‌کردن سبزیجات در کنار غذا دارند.

جالب است بدانید مردم سایر کشورها نیز به سبزی علاقۀ زیادی دارند.

این امر سبزیجات را به یکی از پرمصرف‌ترین محصولات کشاورزی دنیا تبدیل کرده است. در‌نتیجه سبزیجات در فهرست پرسودترین محصولات کشاورزی نیز قرار می‌گیرند.

مارادر  شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

♦️آیدی تلگرام

؛ @chamani_group

♦️اینستاگرام :

http://Instagram.com/chamanigroup

♦️کانال تلگرام :

 @chamanigroup🌾

:

/

یونجه به چه کودهای نیاز دارد⁉️

 x 🍀یونجه به دلیل ارتباط همزیستی با باکتری­های ریزوبیوم نیتروژن مورد نیاز خود را تامین می­کند.

✴️میانگین تثبیت سالانه نیتروژن در هر هکتار یونجه حدود ۵۰۰ کیلوگرم است .

در نتیجه، در اکثر موارد کمبود نیترات وجود نخواهد داشت.

🔸با این حال، گیاهان یونجه معمولا از کمبود فسفر رنج می­برند.

شایع­ترین علامت کمبود فسفر، ریشه­های کم توسعه یافته و برگ­های سبز – آبی است.

⬅️بسیاری از کشاورزان در طول کاشت فسفر را به زمین اضافه می­کنند، در حالی که دیگران ترجیح می­دهند (۱۶۰ کیلوگرم) P2O5 را در هر هکتار اضافه نمایند که اغلب در پایان زمستان (دی – بهمن) است

بسیاری از کشاورزان نیز قبل از کاشت و بعد از هر ۳-۲ برداشت در سال­های دو و سوم کود را به خاک اضافه می­کنند.

🔺استفاده از کودهای پتاس بالا وریزمغذی ها در افزایش تناژ و بهره وری بیشتر کنم شایانی مینماید

🔹با این حال، این موارد تنها برخی از الگوهای رایج هستند که نباید بدون انجام تحقیق صورت گیرند.

هر مزرعه متفاوت بوده و نیازهای مختلفی را دارد.

⚠️بهتر است که هر سال یکبار خاک آزمایش شود و پس از مشورت با متخصصان اقدامات لازم صورت گیرد.

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

♦️آیدی تلگرام

؛ @chamani_group

♦️اینستاگرام :

http://Instagram.com/chamanigroup

♦️کانال تلگرام :

  @chamanigroup🌾

🎓 یونجه به چه کودهای نیاز دارد⁉️

🍀یونجه به دلیل ارتباط همزیستی با باکتری­های ریزوبیوم نیتروژن مورد نیاز خود را تامین می­کند.

✴️میانگین تثبیت سالانه نیتروژن در هر هکتار یونجه حدود ۵۰۰ کیلوگرم است .

در نتیجه، در اکثر موارد کمبود نیترات وجود نخواهد داشت.

🔸با این حال، گیاهان یونجه معمولا از کمبود فسفر رنج می­برند. شایع­ترین علامت کمبود فسفر، ریشه­های کم توسعه یافته و برگ­های سبز – آبی است.

⬅️بسیاری از کشاورزان در طول کاشت فسفر را به زمین اضافه می­کنند، در حالی که دیگران ترجیح می­دهند

(۱۶۰ کیلوگرم) P2O5 را در هر هکتار اضافه نمایند که اغلب در پایان زمستان (دی – بهمن) است.

بسیاری از کشاورزان نیز قبل از کاشت و بعد از هر ۳-۲ برداشت در سال­های دو و سوم کود را به خاک اضافه می­کنند.

🔺استفاده از کودهای پتاس بالا وریزمغذی ها در افزایش تناژ و بهره وری بیشتر کنم شایانی مینماید

🔹با این حال، این موارد تنها برخی از الگوهای رایج هستند که نباید بدون انجام تحقیق صورت گیرند.

هر مزرعه متفاوت بوده و نیازهای مختلفی را دارد.

⚠️بهتر است که هر سال یکبار خاک آزمایش شود و پس از مشورت با متخصصان اقدامات لازم صورت گیرد.

🔺تقسیم بندی درختان بر اساس نیاز به هرس

گروه اول شامل درختانی مانند مرکبات است که در دوران زندگی خود نیازی به هرس ندارند و بدون آن به طور طبیعی، شکل ویژه خود را پیدا و میوه کافی تولید می‌کنند.

گروه دوم شامل درختانی مثل سیب، گلابی، بادام و گردو است که بایستی در چند سال اول به آنها، از طریق پیرایش، شکل مناسب داد ولی وقتی رشد کردند و به بار نشستند، هرس را باید به حداقل رساند.

گروه سوم شامل میوه‌‌هایی مانند هلو، انجیر و انگور است که علاوه بر پیرایش شکل‌دهی، در دوران بلوغ نیز باید مرتباً هرس شوند، تا با تولید شاخه‌های جوان، میزان محصول آنان افزایش یابد.

مارادرشبکه های اجتماعی دنبال کنید.

 ♦️آیدی تلگرام ؛

@chamani_group

♦️اینستاگرام :

http://Instagram.com/chamanigroup

♦️کانال تلگرام :

🦅 @chamanigroup🌾

روش مبارزه باکرم خراط‌

 🤺 دراردیبهشت (زمان بیداری کرم خراط) زمانی که شاخه های نورس🌱 درحد۱۰ الی۲۰ سانت رشد کرده‌اند ویادر نهایت خرداد زمانی ‌که کرم خراط🐛 فعالیت خودراادامه ‌می دهد

(خارج شدن فضله خاک اره مانندنشانه فعالیت کرم است) چاله جوب مانندی دور تا دور درخت ‌ ایجاد کرده‌ و سپس(کوداوره۴۶٪🍚 ) را در آب حل نموده

🥣 آن‌ را درچاله مورد نظر می ر‌یزید .

توضیح : اوره پس از حل شدن در آب تجزیه شده و تبدیل به آمونیاک شده و از طریق ‌ریشه جذب اندامهای گیاه گردیده و‌در نهایت دراثر مصرف بافت چوبی درخت توسط کرم خراط باعث نابودی آن خواهدشد.

☠️ ☠️ ☠️ ☠️ یادآوری:مصرف آمونیاک‌ برای گیاهان مفید

🌳 ولی جهت کلیه جانوران از جمله کرم خراط🐛 بسیارخطرناک و مرگ آور خواهد بود☠️

مقدارمصرف‌ ⚖️ :

درازای هریک‌سال سن درخت=۵۰گرم مثلا : 👇 درخت یک ساله= ۵۰ گرم درخت ۱۰ ساله : ۵۰۰ گرم = ۵۰ ×۱۰ درخت ۲۰ ساله : ۱۰۰۰ گرم =۵۰ ×۲۰ درخت ۳۰ سال : ۱۵۰۰ گرم=۵۰ ×۳۰ و الی آخر

نجات یک درخت 🌳      از نجات یک انسان‌ 🧖‍♂ کم ارزش ترنیست .

به امید ریشه کن شدن کرم خراط درکلیه نقاط کشور .

مارادرشبکه های اجتماعی دنبال کنید.

♦️آیدی تلگرام

@chamani_group

♦️اینستاگرام :

http://Instagram.com/chamanigroup

♦️کانال تلگرام :

  @chamanigroup🌾

 

۱۰ قانون طلایی آبیاری‼️

قانون ۱ : مرطوب نگه داشتن خاک بیشتر گیاهان به رطوبت دائمی نیاز دارند. با این حال، خشک شدن خاک کمی قبل از آبیاری باعث رشد بهتر ریشه گیاهان می شود.

قانون ۲: آبیاری به ندرت اما به طور کامل ، برای بستر گل ها معمولا یک تا دو جلسه در هفته آبیاری معمولا کافی است .به جای کم آب دادن ، بهتر است آب به ندرت و با مقدار زیاد داده شود .

قانون ۳: آبیاری هنگام عصر و یا در صبح زود، در این زمان آب کمتر تبخیر شده و گیاهان می توانند تا قبل از فرا رسیدن گرمای روز بعد آب کافی برای خود ذخیره کنند.

قانون ۴: برگ ها را خشک نگه دارید. برگ های خیس تبدیل به برگ های بیمار می شوند. مرطوب نگه داشتن برگ ها در طول شب باعث قالب شدن بیماری های برگ می گردد. برگی که در مقابل نورمستقیم خورشید مرطوب شود علائم سوختگی در آن دیده می شود .(سوخته شدن به دلیل اثر شیشه ای از قطرات آب )

قانون ۵ : به مقدار کافی و صحیح آبیاری کنید. آبیاری مناسب و مورد نیاز گیاه بدان معنی است که آب به اندازه کافی باید به ریشه برسد. به عنوان مثال، زمانی که یک پوشش مالچ از خاک و آبیاری بیش از حد کمی وجود دارد مقادیر آب خیلی کم اغلب تنها چند سانتی متری بالای خاک را پوشش می دهد. آبیاری مورد نیاز مناسب بدان معنی است که بستر خاک گیاهان زراعی تا قبل از رسیدن و برداشت محصول به طور منظم مرطوب نگه داشته شود.( مثال: آبیاری منظم باعث تشکیل ریشه و بنه در گیاهانی مثل هویج، سیب زمینی ، برگ در ریحان ،سر در گل کلم، کاهو ، پوسته در لوبیا یا میوه در گوجه فرنگی می شود .

قانون ۶ : آبیاری به مقدار کم ولی در دفعات بیشتر برای اینکه آب به خوبی به بستر خاک نفوذ کند نیاز به زمان دارد ،بهتر است که آبیاری در چند قسمت انجام شود و یکباره آب گران بها به مقدار زیاد در بستر خاک رها نشود .

قانون ۷ : توزیع هدفمند آب، آبیاری تنها در یک نقطه از ریشه منجر به رشد یک طرفه ریشه و نرسیدن مواد غذایی کافی به سایر قسمت ها می شود .بنابراین، همیشه آب در اطراف گیاه و کل منظقه ریشه توزیع شود .

قانون ۸ :صرفه جویی در مصرف آب، آب به اندازه لازم است و تا آنجا که ممکن است با سیستم آبیاری خودکار و با حسگر رطوبت در بسترآبیاری انجام شود .

قانون ۹ : اجتناب از غرقاب کردن ، غرقاب کردن مانع تنفس ریشه شده، سلول های ریشه بدون اکسیژن غرق خواهند شد و در نهایت گیاه تلف خواهد شد .

قانون ۱۰ : استفاده از خاک باکیفیت، خاک غنی از خاک رس، در خاک های رسی سرشار از مواد معدنیماندگاری آب بهتر است .در تابستان مرطوب و در زمستان، اطمینان از زهکشی آب برای جلوگیری از غرقاب شدن لازم است .

مارا در شبکه ها ی اجتماعی دنبال کنید.

♦️آیدی تلگرام ؛

@chamani_group

♦️اینستاگرام :

http://Instagram.com/chamanigroup

♦️کانال تلگرام

: @chamanigroup🌾  

⭕️روش کاشت انگور در پاییز

در پائیز و پیش از کاشتن نهال‌های انگور نخست روی زمین کود‌های معدنی و آلی را به مقدار لازم ریخته، آنگاه با یک شخم عمیق آن‌ها رابه زیر خاک می‌فرستند.

سپس زمین را به صورت جوی و پشته در می‌آورند. نهال‌ها روی پشته و کنار جوی کاشته می‌شوند.

هنگام کاشت چاله‌ها را به عمق حدود ۵۰ سانتی متر کنده نهال‌ها را در آن‌ها می‌کارند.

در کاشت مو معمولاً نهال‌هایی که درگلدان کاشته شده و در حال رشدند از قلمه‌ها و یا نهال‌هایی که با خوابانیدن شاخه‌های مو بدست آمده اند بهترند.

نهال‌های گلدانی از جابجایی صدمه‌ای نمی‌بینند و به رشد طبیعی خود در جای تازه ادامه می‌دهند لیکن دیگر نهال‌ها با تغییر محل آسیب می‌ببنید.

دیگر آنکه نهال‌های گلدانی برای کاشت در هر فصلی مناسبند، ولی قلمه‌ها و نهال‌های ناشی از خوابانیدن کاشت آن‌ها تنها در فصول که گیاهان در حال استراحت زمستانی باشند و برگهایشان بطور طبیعی ریخته باشند، عملی می‌باشد.

چاله‌هایی که در آن‌ها نهال‌ها کاشته می‌شوند به صورت ۵۰×۵۰×۵۰ سانتی متر کنده و داخل آن‌ها مقداری کمپوست کهنه و فسفر و آهک می‌ریزند این مواد برای رشد نهال‌ها مفیدند، ولی نباید زیاد روی نمود که نهال‌ها صدمه دیده و ریشه هایشان بسوزد در باغ‌های بزرگ معمولاً نهال‌ها با فاصله ۱۲۰ تا ۱۵۰ سانتی متر از یکدیگر کاشته و بر روی سیم‌ها می‌بندند.

بهترین زمان برای کاشت نهال‌های انگور اوایل بهار یعنی پیش از باز شدن جوانه‌ها است نهال‌ها را طوری می‌کارند که حداقل ۲ جوانه اش داخل خاک مانده، ولی سرشان حدود ۵ سانتی متر خارج از خاک باشد و آنگاه چاله‌های را با مخلوطی از خاک و کود پر کرده سر نهال‌ها را حدود ۱ سانتی متر می‌برند.

پس از اتمام خاک ریزی خاک‌های اطراف نهال‌ها را با کفش فشار داده به دنبال آن به شدت آبیاری می‌کنند.

کود‌ها را همه ساله باید به نهال‌ها داد، ولی نه در کنارش یا در سطح چاله‌های قبلی بلکه در فاصله‌ای متناسب با رشد ریشه هایشان و دور از تنه‌ها بعد از رفع خطر سرمای اوایل بهار و کمی پیش از باز شدن جوانه‌ها بدون توجه به ارتفاعی که نهال رسیده آنرا از بالای جوانه سوم می‌برند بطوریکه برای نهال تنها ۳ جوانه باقی بماند در بهار یا تابستان پس از آنکه جوانه‌ها رشد کردند به محض اینکه یکی از آن‌ها به ۲۰ سانتی متر رسید.

دو جوانه دیگر را ازته هرس می‌کنند و جوانه ۲۰ سانتی متر را به عنوان شاخه اصلی یا تنه بحساب می‌آورده به یک قیم می‌بندند.

در اواخر پائیز آنرا به ۶ جوانه و شاخه‌های دیگر را هر کدام به ۲ جوانه محدود می‌کنند.

این هرس همه ساله باید به همین ترتیب (شاخه اصلی ۶ جوانه و شاخه‌های دیگر ۲ جوانه) تکرار شود تا شاخه اصلی درازای مورد نظر برسد.

هر گاه نهال از بازار خریداری شده باشد ابتدا آنرا ۲۴ ساعت داخل آب (مثلاً وان) می‌خوابانند بطوریکه آب آن‌ها را خوب بپوشاند.

سپس آن‌ها را بیرون آورده یکساعت در هوای آزاد گذاشته سپس فوراً آن‌ها را در محل اصلی به روش توضیح داده شده بالا کاشته و آب فراوان می‌دهند.

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

♦️آیدی تلگرام ؛

@chamani_group

♦️اینستاگرام :

http://Instagram.com/chamanigroup

♦️کانال تلگرام :

  @chamanigroup🌾

⭕️نقش و اهمیت بر در خاک و گیاه

⭕️نقش و اهمیت بر در خاک و گیاه اهمیت بـُر در تغذیه گیاهان زراعی و باغی بـُر از گروه‌شبه فلزات‌ بوده‌ و رفتاری‌ بین‌ فلزات‌ و غیر فلزات‌ دارد.

میزان‌ بـُر در خاک ها متفاوت‌ و از ۲ تا ۱۰۰ میلی گرم‌ در کیلوگرم‌ و یا حتی‌ بیشتر متغیر است.

مقدار بـُر براساس‌ نوع‌ سنگ های‌ مادری‌ تشکیل‌ دهنده‌ خاک‌ تغییر می‌کند.

این‌ عنصر درخاک‌ به‌ صورت‌ برات های‌ کلسیم‌ و سدیم‌ یافت‌می‌شود.

آب های‌ مناطق‌ خشک‌ نیز در حدود دو میلی گرم‌ در کیلوگرم‌ بـُردارند.

در خاک‌های‌ دارای‌ بافت‌ سبک‌، بر در اثر بارندگی‌ یا آبیاری‌ شسته‌شده‌ و از دسترس‌ گیاه‌ خارج‌ می‌شود.

همچنین‌ در pH بالاتر از هشت‌ و در خاک های‌ آهکی‌، میزان‌جذب‌ بـُر به‌ مقدار زیادی‌ کاهش‌ می‌یابد.

اگر چه‌ غلظت‌بـُر در خاک های‌ آهکی‌ بیش‌ از خاک های‌ اسیدی‌است‌، ولی‌ به‌ علت‌ واکنش‌ متقابل‌ بین‌ کلسیم‌ و بـُر، جذب‌ این‌ عنصر در خاک های‌ آهکی‌ به‌ دشواری‌صورت‌ می‌پذیرد.

بر اساس‌ تحقیقات‌ انجام‌ شده‌، افزودن‌ کود نیتروژنه‌ باعث‌افزایش‌ غلظت‌ بـُر در سومین‌ و چهارمین‌ برداشت‌ شبدر سفید در سال‌ دوم‌ محصول‌ دهی‌ شده‌است‌.

گونه‌های‌ مختلف‌ گیاهی‌ قابلیت های‌ متفاوتی‌ درجذب‌ بـُر در خاک‌ دارند. عنصر بـُر در محصولات‌باغی‌دو نقش‌متفاوت‌فیزیولوژیکی‌و تغذیه‌ای‌دارد.

از میان‌عناصر کم مصرف‌، بـُر دارای‌بیشترین‌اهمیت‌در فرایند تشکیل‌میوه‌است.

بـُر در عمل لقاح‌بر روی‌قابلیت‌زنده‌بودن‌دانه‌گرده‌، جوانه‌زنی‌و رشد لوله‌گرده‌تأثیر می‌گذارد.

درجه نیاز گیاهان ‌نسبت‌به‌ بـُر متفاوت است، ‌ولی‌معمولا نیاز درختان‌میوه، ‌قابل‌توجه‌می‌باشد.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

♦️آیدی تلگرام ؛

@chamani_group

♦️اینستاگرام :

http://Instagram.com/chamanigroup

♦️کانال تلگرام :

  @chamanigroup